POSKYTUJEME TIETO SLUŽBY:

 • pult centralizovanej ochrany
 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochrana majetku a osoby pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby 
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému, alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, alebo chráneného miesta
 • komplexný bezpečnostný servis
 • prevoz finančných prostriedkov
 • ochranu majetku, osôb a organizácii
 • strážnu službu
 • doprovod osôb
 • vybavenie ochrannými a donucovacími prostriedkami
 • zabezpečenie strelných zbraní a rádiostaníc
 • výcvik a dodanie strážnych psov
 • zabezpečenie kamerového systému

  Fyzickú ochranu objektov- strážnu službu je možné rozšíriť o ďalšie dohodnuté kontrólne činnosti vonkajšej a vnútornej ochrany, napr:

  - vstupná kontrola osôb, vozidiel, nákladov
  - vonkajšia a vnútorná fyzická kontrola
  - dodržiavanie vnútorného poriadku, zmyslovej kontroly zariadení
  - vykonávanie požiarných hliadok v mimopracovnom čase
  - kľúčová služba
  - otváranie a zatváranie objektov
  - ozbrojené doprovody cenných nákladov
  - kuriérna služba prevozu a doručenia zásielok
  - usporiadateľská služba podujatí
  - obsluha bezpečnostnej centrály objektu
  - pripojenie na diaľkový integrovaný monitorovací systém DIMS
  - obsluha telefónnej ústredne
  - vykonávanie dychových skúšok pri podozrení z požitia alkoholických nápojov
  - výstupná kontrola osôb, vozidiel nákladov

  Svoje činnosti stále rozširujeme a  skvalitňujeme, to znamená, že  aj počet zamestnancov stále  zvyšujeme.  
  Všetci  členovia strážnej služby majú  vlastné uniformy s jasným označením  a znakom firmy vo  forme  nášivok  na  rukávoch.  K  uniforme  patrí:  čierna  košeľa so spomínanými  nášivkami, ktoré  sú aj  na jednotnej  koženke, ďalej čierne nohavice, čierna viazanka
  a kožená čapica so znakom. Každý je  vystrojený donucovacími prostriedkami, (opasok, obušok, putá, nervovoparalytický plyn) s ktorými je vycvičený zaobchádzať. Dokážeme  zabezpečiť takmer  všetko, čo sa  týka ochrany  majetku či osoby. Poskytujeme služby  od jednoduchého  stráženia na  vrátnici malého objektu cez zložitý obchádzkový systém  s viacerými pracovníkmi na jednej smene  so  služobnými  psami  s  prípadným  vyzbrojením krátkymi guľovými zbraňami, ak je to  potrebné až  po priemyselnú  televíziu a  vysielačky. Všetko závisí od nárokov odberateľa týchto služieb.
  Za  celý  ten  čas  sme  nezaznamenali  vážnejšie  nedostatky  alebo porušenia  zmluvy. Podrobnejšie  informácie  Vám  podá náš  pracovník pri osobnej návšteve, prípadne majiteľ firmy.

Novinky

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player


Domovská stránka:
www.janbalog.sk

Firma disponuje novým moderným školiacim strediskom na Donovaloch:
ŠKOLIACE STREDISKO

V najbližších dňoch pripravujeme zavedenie nového monitorovacieho systemu:
PULT CENTRALIZOVANEJ OCHRANY

Pracovné príležitosti

Voľné pracovné miesto:

PRACOVNÍK STRÁŽNEJ SLUŽBY

Požiadavky: preukaz odbornej spôsobilosti, odpis
z registra trestov - bez záznamu, bezúhonnosť, spoľahlivosť, dobrý zdravotný stav, vek nad 20 rokov, flexibilita, spôsobilosť na právne úkony
Miesto práce: Celé Slovensko
Termín nástupu: ihneď
Viac informácií ..klikni tu..